Het puntensysteem

Samen zijn wij VTC

Een sportclub kan niet zonder vrijwilligers. Binnen onze vereniging zijn vrijwilligers op allerlei gebieden nodig. Denk eens aan training geven, coachen en wedstrijden fluiten, maar ook aan het organiseren van toernooien of acties, de ledenadministratie of website bijhouden of een bestuursfunctie. Binnen de vereniging bestaan dus veel verschillende taken.

Puntensysteem

Dit alles wordt steeds moeilijker doordat steeds minder mensen bereid zijn vrijwillig een steentje bij te dragen. De belasting wordt voor de mensen die wel veel werk doen om de vereniging draaiende te houden te groot. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. In navolging van andere verenigingen wil VTC Woerden met ingang van het seizoen 2021-2022 het puntensysteem invoeren. Hiermee moet per team een aantal punten worden ingevuld.

Het principe van het puntensysteem is eenvoudig. Ieder team van onze volleybalvereniging moet gezamenlijk een aantal punten scoren. Voor Jeugd- en Recreanten teams is dit 30 punten, voor Seniorenteams staat dit op 90 punten. Ieder team dient bereid te zijn om een bepaalde taak/bepaalde taken te vervullen binnen de vereniging. Daarmee scoort het team punten. En alleen als je punten scoort, kun je winnen! Als iedereen de schouders eronder zet, kunnen we er samen voor zorgen dat VTC Woerden die vereniging blijft die het graag wil zijn.


Meer weten?

Op onderstaande pagina's kun je de score van jouw team bekijken en vind je antwoord op veel gestelde vragen.

In het menu links vind je overzicht van alle beschikbare vacatures.

Kun je het antwoord op jouw vraag nergens vinden of heb je een opmerking? Neem dan contact op met vrijwilligers@vtcwoerden.nl